Historická architektura

Amsterdam má jedno z největších historických center v Evropě s asi 7000 registrovanými historickými budovami. Systém ulic se příliš nezměnil od 19. století – během druhé světové války město nebylo příliš bombardováno. Centrum se skládá z 90 ostrovů propojených 400 mostky. Nejvýznamnějším prvkem jsou soustředné kanály ze 17. století. Městský úřad pro památky (BMA) má výborný online úvod do architektonické historie a výklad o různých druzích historických budov. Webová stránka obsahuje také cyklistickou cestu kolem důležitých objektů.

Nejstarší části města jsou Wamoesstraat a Zeedijk. Přežily dva středověké dřevěné domy na adresách Begijnhof 34 a Zeedijk 1. Ostatní staré domy jsou na Warmoesstraat 83 (postaven zhruba kolem r. 1400), Warmoesstraat 5 (kolem r. 1500) a Begijnhof 2-3 (kolem r. 1425).

Begijnhof je pozdně středověký uzavřený dvůr s domy bekyní, žen žijících v polonáboženském společenství. Bekyně lze potkat v severní Francii, Belgii, Nizozemí a severozápadě Německa.

Martin Bravenboer, flickr.com

Nachází se tu také několik velkých skladišť pro různé účely. Největší je Zbrojírna admirality (1656-1657), dnes Námořní muzeum (Scheepvaartmuseum) na náměstí Kattenburgerplein. Ostatní zahrnují bývalé skladiště rašeliny (1550) podél Nes, nyní městský dům, podobné skladiště na Waterlooplein 69-75 (Arsenaal, 1610), nyní architektonická akademie, a také skladiště Západoindické společnosti (1642) na rohu Prins Hendrikkade a s-Gravenhekje. Skladiště z 19. století podél Oostelijke Handelskade jsou obklopeny novými administrativními budovami.

Obchodní město Amsterdam bylo spravováno oligarchií obchodníků, která si stavěla domy a paláce podél kanálů v nejprestižnějších lokalitách, zejména podél hlavních kanálů. Stránka BMA obsahuje chronologický seznam těch nejdůležitějších:

 • Singel 140-142, De Dolphijn (kolem 1600)
 • Oudezijds Voorburgwal 14, Wapen van Riga (1605)
 • Oudezijds Voorburgwal 57, De Gecroonde Raep (1615)
 • Herengracht 170-172, Dům Bartolotti (kolem 1617)
 • Keizersgracht 123, Dům s hlavami (1622)
 • Herengracht 168 (1638)
 • Rokin 145 (1643)
 • Kloveniersburgwal 29, Výletní dům (1662)
 • Oudezijds Voorburgwal 187 (1663)
 • Singel 104-106 (1743)
 • Singel 36, Zeevrugt (1763)

Jordaan byl postaven kolem 1650 podél kanálového prstence, nikoliv však pro bohaté obchodníky. Po dlouhý čas byl považován za typickou čtvrť dělníků a zahrnoval také některé nechvalně proslulé slumy. Nejspíše to byl první příklad třídního uspořádání. Název Jordaan je zřejmě odvozen od přezdívky Jordan pro Prinsengracht. Kromě několika širších kanálů jsou zde uličky úzké v nepravidelné síti.

marckr, flickr.com

Architektura 19. století není v Amsterdamu dobře zastoupena. Hned za Singelgracht (bývalý vodní příkop města) je okruh z domů z 19. století. Nejvýznamnější budovy z tohoto období jsou hlavní nádraží (1889)a Rijksmuseum (1885), obě postavil P. J. H. Cuypers.

Kostely v Amsterdamu

V historické centru se nachází pět hlavních kostelů. Nejstarší je Oude Kerk (1306) na Oudezijds Voorburgwal ve čtvrti červených luceren. Následoval Nieuwe Kerk (z 15. století) na hrázi. Pozdně středověké město má také menší kaple jako Sint Olofskapel (kolem 1440) na Zeedijk a klášterní kaple jako Agnietenkapel na Oudezijds Voorburgwal 231 (původně 1470), nyní je zde muzeum Univerzity v Amsterdamu. Kolem r. 1600 byly postaveny tři protestantské kostely:

 • Zuiderkerk (1603) na Zuiderkerkhof, nyní informační centrum ke stavebnictví a územnímu plánování.
 • Noorderkerk (1620/230) na Noordermarkt u Prinsengracht.
 • Westerkerk (1620/31) na Westermarkt je největším z těchto tří. Kostel je zdarma otevřen od pondělí do pátku mezi 11.00 -15.00 (duben až září). Můžete také vylézt na věž, ale jen s průvodcem, každou půlhodinu, cena € 6. Za dobrého počasí můžete vidět celý Amsterdam i pobřeží.

Pozdější kostely jsou Oosterkerk (1669) na východě a značně rekonstruovaný luteránský kostel na Singelu (1671), nyní využívaný hotelem jako konferenční centrum. Katolické kostely byly dlouho zakázané a znovu se stavěly až v 19. století. Nejvýznamnějším je neobarokní kostel St. Nicholas (1887) naproti hlavnímu nádraží.

Nejvýznamnější synagogou je portugalsko-izraelská synagoga (1675) na Mr. Visserplein v jednoduchém klasicistním stylu.