Istanbul

Istanbul (turecky İstanbul) je nejlidnatější město Turecka a kulturní a finanční centrum země. Rozkládá se na obou stranách Bosporu, což je úžina mezi Černým a Murmarským mořem. Istanbul tak propojuje Asii a Evropu, a to fakticky i obrazně. Populace Istanbulu se odhaduje zhruba na 12 a 19 miliónů lidí, což z něj činí jedno z největších měst v Evropě.

Istanbul, založený Konstantinem Velkým v r. 324 n.l. v místech antické Byzance (založena před 650 lety př. n. l.), byl hlavním městem postupně Východní Římské říše (324-476), Byzantské říše (476-1453) a Otomanské říše (1453-1922). Toto téměř nedostižné dědictví, stejně tak jako jeho dynamická moderní existence, tvoří z Istanbulu fantastické místo pro řadu cestovatelů.

Stručná historie Istambulu

Říšské město Konstantinopolis, které vzniklo rozšiřováním antické kolonie Byzancie pod vládou římského panovníka Konstantina Velkého, bylo po téměř tisíc let poslední zbývající základnou Římského impéria (později zvaného Východní Řím nebo Byzancie) před jejím konečným dobytím otomanským sultánem Mohamendem Dobyvatelem dne 29. května 1453. Toto datum se často udává jako konec středověku. Konstantinopol byla nervovým centrem vojenských tažení, díky kterým se Otomanská říše dramaticky rozšířila. Do poloviny 16. století Istanbul – s osídlením téměř půl miliónu obyvatel – byl hlavním kulturním, politickým a obchodním centrem. Otomanská vláda nad městem trvala až do porážky Turecka v první světové válce, kdy byl Istanbul okupován Spojenci. Když se v r. 1923 po válce za nezávislost zrodila Turecká republika, Kemal Ataturk přesunul hlavní město do Ankary. Ale Istanbul se neustále rozpínal, dnes jeho populace tvoří asi 13 miliónů obyvatel a každoročně se zvyšuje o odhadovaných 700 000 imigrantů. Průmysl se rozrůstá ve stejném tempu, jako roste turismus. Istanbul je stále městem, které si vytváří vlastní historii na křižovatce setkávání dvou kontinentů.

Orientace

Istambul se skládá ze tří částí: ze severojižní Bosporské úžiny (Istanbul Bogazi), dělící linie mezi Evropou a Asií, z ústí Golden Horn (Haliç), které dělí západní část města, a Murmarského moře (Marmara Denizi), jež tvoří jižní hranici. Největší koncentrace památek je ve starém městě na poloostrově Sultanahmet, na západ od Bosporu mezi Golden Horn a mořem. Naproti Horn směrem na sever jsou Galata, Beyoğlu a Taksim, srdce moderního Istambulu, zatímco Üsküdar je hlavní čtvrtí relativně méně navštěvované Anatolské straně města. Černé moře tvoří severní hranici Istambulu.