Památky: kostely

I když se příliš nevyznáte v římsko-katolických kostelech, nahlédněte do některého z níže vypsaných. Najdete v nich bohatou výzdobu, udivující svou rozmanitostí od klasických prvků až po laciné elektrické svíčky. Uvědomte si, že některé kostely zakáží vstup těm, kteří nejsou vhodně oblečeni. Tuto „módní policii“ naleznete u dveří nejznámějších kostelů – sv. Petra, sv. Pavla Za hradbami, Santa Maria Maggiore nebo sv. Jana v Lateránu. Holá ramena, krátké sukně či kraťasy nejsou povoleny, avšak s délkou těsně nad kolena by neměl být problém vybraná místa navštívit. Jistější je ale myslet na to, kam jdete, a obléci si něco vhodného; např. u sv. Petra je toto nařízení velmi striktní a nepřipouští se odhalená ramena, kolena ani odhalený kousek kůže mezi kalhotami a tričkem (navíc vás tento prohřešek upozorní až těsně před vstupem, takže jste vážili cestu do Vatikánu a čekali ve frontě úplně zbytečně). Některé konzervativní kostely mají před vchodem prodavače, kteří nabízejí předražené šály a igelitové kalhoty. I několik dalších kostelů má také svůj „šatní kodex“. Můžete však navštívit méně známé kostely jako Sant‘ Ivo nebo Santa Maria v Trastavere, kde můžete mít oblečeno cokoliv. Pořád ale platí, že je lepší se oblékat vhodně, protože kostely jsou pořád místa, kde se lidé chodí modlit. Starší Římané by vás mohli i sekýrovat, pokud jste příliš odhaleni.

St. Pietro – sv. Petr, rezidence Papeže. Říká se, že je to nejkrásnější kostel na světě. Jsou zde dlouhé fronty, ale čekací doba je mnohem kratší než by se zdálo. Panuje zde přísné nařízení o oblékání a jestli je nedodržíte, bude vám přístup odmítnut. Bazilika a náhrobky papežů si prohlédnete zdarma, návštěva kupole za použití výtahu stojí 7€, když půjdete po schodech, zaplatíte 4€. Schodům se nevyhnete ani když pojedete výtahem – bude jich na vás čekat ještě 350.

San Carlo alle Quattro Fontane – malinký ale nádherný kostelík, navržený Francescem Borrominim.

Sant’ Ivo della Sapienza – tento malý kostelík není jednoduché nalézt, ale stojí to za tu námahu. Sant‘ Ivo naleznete jen blok od Pizza Navona, není však viditelný z ulice. Musíte nejprve vejít na nádvoří starého paláce, abyste se ke kostelu dostali. Sanť Ivo má tvar Davidovy hvězdy s podivnou kostelní věží

Santa Maria del Popolo – s pár malbami Caravaggia

San Luigi dei Francesi – je zhruba v půli cesty mezi Pizza Navon a Pantheon. Je proslulý svou boční kaplí, kde najdete tři vrcholná Caravaggiova díla – Povolání svatého Matouše, Svatý Matouš s Andělem a Mučednictví svatého Matouše.

San Giovanni in Laterno – oficiální chrám Říma, první z významných bazilik. Je to také chrám Papeže a biskupů. Důkladně si prohlédněte baptisterium ze čtvrtého století (stále se používá) a středověkou křížovou chodbu.

San Paolo fuori le Mura – známý také jako Sv. Pavel za hradbami; tento kostel je na předměstí Říma, v jinak jednotvárné moderní zástavbě. Kostel je věrnou rekonstrukcí antické baziliky, která shořela na počátku 19. století. Požár přežila středověká křížová chodba.

S. Passera – i když výlet na toto místo není až tak hodnotný, může být zajímavým zastavením, pokud bydlíte nebo procházíte jeho okolím. Věří se, že jsou ve sklepeních tohoto kostela pochováni svatí – Ciro a Jan, zabiti za éry císaře Diokleciána. Kostel je nyní znám jako Saint Passera, v minulosti však častokrát své jméno měnil. Původně se kostel nazýval Abba Cyrus a přes Appaciro a následně Appacero se dostal až ke jménu Pacera, což je už velmi blízko k dnešnímu názvu. Budova na vrcholu je ze třetího století a stále je rozpoznatelná i v nižších patrech a podzemí. Hlavní část budovy je ze století devátého, stejně jako fresky na dalším podlaží. Některé fresky už jsou natolik zničené, že si je nemůžete prohlédnout, další však byly restaurovány a je na nich tak možno spatřit vyobrazení svatého Pavla, Jana Křtitele či Jana Evangelisty stejně jako Pannu Marii s Ježíšem, svatého Jakuba a Antonína a archanděla Gabriela. Ve sklepeních můžete najít fresky ze století 14., ty jsou však úplně zničeny.

San Clemente – malá katedrála, kterou určitě stojí za to vidět, je to jediné místo v Římě, kde je slyšet podzemní řeka, je velmi blízko u Kolosea.